Bestämda regler gäller i samband med en registrering eller ägarbyte av båt i ett annat land. Processen är i vissa fall omfattande och kräver en hel del dokument. Dessutom ska många papper vara stämplande med apostille.

Vill du veta mer om reglerna för att registrera en utlandsägd båt i Sverige? Här får du samlad fakta om processen!

Apostille i Stockholm

Ett tips för företag eller privatpersoner som vill registrera en båt i ett annat land är att i tidig fas ta hjälp av en firma som erbjuder apostillestämpel. Söker du på apostille Stockholm får du direkt upp relevanta alternativ för hur du enklast får dina dokument auktoriserade. Det är enklare att få hjälp med apostille i Stockholm än på mindre orter.

Vilka dokument?

När det gäller egendom i form av båtar är det flera bevis som behöver stämplas med apostille i Stockholm. Är det ett bolag som äger båten är bland annat bolagsbevis och andra företagsrelevanta dokument nödvändiga att få apostillerade. Därutöver behöver köpehandlingar också bli stämplade med apostille i Stockholm eller på den ort där du hittar en seriös apostilleutförare.

Vilket språk på handlingar?

Kom även ihåg att samtliga dokument ska vara översätta till engelska för att vara giltiga utomlands. Det finns specialiserade företag som erbjuder hjälp med just den här sortens översättning av apostilledokument i Stockholm.